Hatályos jogszabályok

HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK

 

3/2002. (II.3.) SzCsM-EüM érvényben lévő együttes rendelet, amely a munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről szól.

 

A 6.§(4) bekezdés c. pontja előírja, hogy a szellőztetés céljára szolgáló rendszerek esetén biztosítani kell a rendszeres tisztításukat, a lerakódott szennyeződések késedelem nélküli eltávolítását.

 

A 6.§(4.) bekezdése előírja, hogy a szellőztető rendszerek üzembe helyezése és folyamatos üzemeltetése során mérésekkel kell meggyőződni az elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről.

 

A 6.§(7.) bekezdése megállapítja, hogy a szellőztetés céljára szolgáló, szellőzést biztosító műszaki rendszerek biztonsági berendezésnek minősülnek. Megfelelő működésüket a vonatkozó jogszabályban meghatározott időszakos biztonsági felülvizsgálat keretében kell ellenőrizni.

 

 

Az MSZ 21875-2: 1990 szabvány hatályban van, a munkahely fűtésének és szellőztetésének munkavédelmi követelményeivel foglalkozik. A szabvány előírja, hogy a légtechnikai rendszereket úgy kell kialakítani, hogy beszabályozhatóságuknak, rendszeres tisztíthatóságuknak ne legyen akadálya.

 

 

Az MSZ EN 12097; 2006 szabvány hatályos, jóváhagyós közleménnyel hatályba lépett szabvány. A szabvány a légvezetékek rendszer elemeinek azon követelményeivel foglalkozik, amelyek a karbantartásukra vonatkozik

 

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 33.§ 1. bekezdése fogalmazza meg ,hogy a munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996 (XII. 29.) BM rendelet módosítása.